Türk bunker sektörü yüzde 20 küçülürken, CYE Petrol satışlarını yüzde 15 artırdı

03.02.2020

CYE Petrol Ticaret A.Ş. 2019 yılında Türk Limanlarında satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 15 arttırdı. Bu artışa CYE Petrol’ün Angola’nın Luanda Limanı’nda ve diğer yabancı limanlarda yaptığı bunker ikmalleri dahil edilmedi.

Türk Boğazları’ndan geçen gemi sayısında bir önceki yıla göre fazla bir değişiklik olmadı. 2019 yılında Türk Boğazlarından 41 bin civarı gemi geçti. Buna rağmen gayri resmi rakamlara göre Türk Bunker sektörü, 2019 yılında satışların düşmesi sonucu, yüzde 20 civarında küçüldü.

2013 – 2017 döneminde Türk Boğazları’ndan geçen gemi sayısı 47 binden 43 bine düştü. Aynı dönemde gemilere ikmal edilen transit bunker miktarı 1.4 milyon tondan 2.8 milyon tona çıktı. Boğazlarımızdan geçen gemi sayısı yüzde 10 düşerken, Türk Bunker piyasası yüzde 100 büyüyerek dünya pazarından aldığı payı arttırdı. İstanbul Limanı Doğu Akdeniz’in ve Karadeniz’ in en büyük “ikmal limanı” oldu. Aynı dönemde (2013-2017) CYE Petrol satışlarında yüzde 280 büyüme gerçekleşti.

Türk Bunker sektörü, limanlarımızda diğer ikmal unsurlarını destekleyen endüstriyel faaliyet gerçekleştiriyor. Denizcilik sektörümüzde devletten herhangi bir teşvik veya hibe almadan, uluslararası rekabet koşullarında faaliyet göstererek son 15 yılda yüzde 600, 4 yılda yüzde 100 büyüyerek global pazar payını arttıran, döviz girdisini arttırarak sağlayan, nitelikli istihdam barındıran düzenli altyapı yatırımları yapan başka bir meslek grubu bulunmuyor.

Bu olumlu görüntü tesadüfen gelişen bir konjonktür sebebiyle oluşmadı. Bunker sektörünün tamamının sahiplendiği planlı ve disiplinli çalışma ile gerçekleşti. Türk Bunker Sektörü uluslararası kuralları her zaman iyi okumuş ve diğer yabancı ülke limanlarından daha iyi uygulamıştır. Her ay (GYİD veya İMEAK DTO çatısı altında) fiziksel yakıt tedarikçisinden, bunker barç işletmecisine, ÖTV’siz yakıt tedarikçisinden transit yakıt ikmalcisine, acente motoru işletmecisinden uluslararası traderlara kadar tüm endüstri paydaşları bir araya getirerek başarının yakalandığı görülüyor. Denizcilik uzmanlarına göre, son dönemde bu toplantı ve görüşmelerin yapılmaması, Türk bunker sektörünün yüzde 20’lik küçülmesine neden olduğu ifade ediliyor.

Ticaret Bakanlığı isabetli çalışmalar gerçekleştirdi

IMO 2020 düşük kükürtlü yakıt uygulaması, tüm dünya denizciliğini kökten etkiledi. Yeni nesil yakıtların kullanımının öne çıktığı bu süreçte, doğru yöntemlerle karışım ve kalite önem kazandı. Ticaret Bakanlığı sektörün tüm paydaşlarını, ilgili resmi birimlerin tümünü 2018 sonunda bir araya getirerek 2019 yılı boyunca son derece titiz bir çalışma yürüttü. 2019 sonunda tamamlanan, IMO 2020 taleplerini esas alan, limanlarımızın ticari çıkarlarını kollayan, sektörün gerçekleriyle uyumlu, ülkemizin ihracatını destekleyen bu çalışma 2020 başında çalışır hale getirildi.

DENİZHABER AJANSI